Cấp độ thải độc “bất bại” này là sự lựa chọn tốt nhất dành cho những ai lần đầu tiên đến với chương trình thải độc bằng nước ép.

Hướng Dẫn

1 x 00 Celery

1 x 05 Flu Fighter

2 x 04 Fat Flush

1 x 20 Forever Young

2 x 02 Soothing Green

1 x 14 Miracle

2 x 13 Chiaflakes

2 x 15 Almond Mylk

 

 

 

Cấp độ thải độc “bất bại” này là sự lựa chọn tốt nhất dành cho những ai lần đầu tiên đến với chương trình thải độc bằng nước ép.

Đặt trước 1 ngày

Easy Cleanse

780,000VNĐ

Bạn tìm kiếm một chương trình thải độc bằng nước ép chuyên sâu nhưng với cường độ nhẹ hơn cấp độ “Green”. Cấp độ này thích hợp với những người đã có kinh nghiệm với thải độc bằng nước ép.

Hướng Dẫn

1 x 00 Celery

2 x 04 Fat Flush

1 x 02 Soothing Green

2 x 01 Sweet Field

2 x 17  T5

1 x 14 Cocoric

1 x 17 Miracle

2 x 15 Almond Mylk

 

 

 

Bạn tìm kiếm một chương trình thải độc bằng nước ép chuyên sâu nhưng với cường độ nhẹ hơn cấp độ “Green”. Cấp độ này thích hợp với những người đã có kinh nghiệm với thải độc bằng nước ép.

Đặt trước 1 ngày

Standard Cleanse

790,000VNĐ

 

Cấp độ “Green” với lượng đường và calorie thấp nhất trong các dòng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với thải độc bằng nước ép, bạn hãy chọn cấp độ “Easy” hoặc “Standard” nhe.

Hướng Dẫn

1 x 00 Celery

2 x 01 Sweet Field

2 x 09 Easy Green

2 x 10 Gogo Green

2 x 18 Less Sweet Field

1 x 19 God Water

2 x 15 Almond Mylk

 

 

 

Cấp độ “Green” với lượng đường và calorie thấp nhất trong các dòng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với thải độc bằng nước ép, bạn hãy chọn cấp độ “Easy” hoặc “Standard” nhe.

Đặt trước 1 ngày

Green Cleanse

810,000VNĐ