01 Chai / ngày,
trong vòng 10 ngày,
Giao hàng hằng ngày,

Hương vị theo yêu cầu bạn chọn, không bao gồm 00, 15, 16, 21.

 

02 Chai / ngày,
trong vòng 30 ngày,
Giao hàng hằng ngày,

Miễn phí giao hàng.

New Ritual • 02

3,912,000VNĐ

 

03 Chai / ngày,
trong vòng 07 ngày,
Giao hàng hằng ngày,

Miễn phí giao hàng.

Go Detox • 03

1,411,000VNĐ

 

04 Chai / ngày,
trong vòng 07 ngày
Giao hàng hằng ngày

Miễn phí giao hàng

Shape Yourself • 04

1,848,000VNĐ

 

02 Chai / ngày,
trong vòng 15 ngày

Giao hàng hằng ngày
Miễn phí giao hàng

 

Celery Youth

2,250,000VNĐ

 

02 Chai / ngày,
trong vòng 30 ngày

Giao hàng hằng ngày
Miễn phí giao hàng

Celery Longlife

4,500,000VNĐ