Box Set

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép được yêu thích nhất tại JUS.

IMG_5512_Touch

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép rau xanh nổi bật nhất tại JUS.

 

 

IMG_5511_Touch

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép trái cây thơm lừng của JUS.

IMG_5516_Touch

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép, được tùy chọn theo những vị bạn yêu thích (không bao gồm chai số 15, 16 và 21).

06-e1463481616976.jpg

Family • 6 Hộp

2,548,000VND 

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép, được tùy chọn theo những vị bạn yêu thích (không bao gồm chai số 15, 16 và 21).

037-e1463481625335.jpg

Friends • 3 Hộp

1,300,000VND 

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép, được tùy chọn theo những vị bạn yêu thích (không bao gồm chai số 15, 16 và 21).

Stand_2m

Single • 1 Hộp

440,000VND