Everyday Set

 

03 Chai / ngày,
Giao hàng hằng ngày,
trong vòng 05 ngày từ Thứ Hai – Thứ Sáu,
Hương vị tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, không bao gồm các loại Sữa.

Miễn phí cho lần đầu tiên giao hàng.

IMG_0205_2-e1463481491161.jpg

Everyday • 03

820,000VND 

 

02 Chai / ngày,
Giao hàng hằng ngày,
trong vòng 05 ngày từ Thứ Hai – Thứ Sáu,
Hương vị tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, không bao gồm các loại Sữa.

Miễn phí cho lần đầu tiên giao hàng.

IMG_0205_3-e1463481447769.jpg

Everyday • 02

550,000VND