Mini Cart

22 • Bittersweet

56,000VND 

 

 Thơm, Lê, Khổ qua, Chanh vàng

_

Hỗ trợ giảm cân,
Tăng cường hệ miễn dịch,
Hỗ trợ hệ tiêu hóa.

In Stock.

SKU: JUS-22 Category:

 

 

 

 

 

Let’s join our society for up coming news and enjoy

10% off on your next order.