Mini Cart

Pack • Nước ép yêu thích

488,000VNĐ

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép được yêu thích nhất tại JUS.

Description

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép được yêu thích nhất tại JUS

1 x Sweet Field

1 x Soothing Green

1 x Chiaflake

1 x Miracle

1 x Fabulour Young

1 x Summer Vibes

1 x Mr. Awe-Some

1 x Glowy Sassy