Mini Cart

Hộp • Nước ép trái cây

440,000VND 

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép trái cây thơm lừng của JUS.

In Stock.

Description

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép trái cây thơm lừng của JUS

1 x Flu Fighter

1 x Miracle

1 x Fabulour Young

1 x Ponoca

1 x Tru Blood

1 x Summer Vibes

1 x Wind-breeze

1 x Glowy Sassy