Mini Cart

Pack • Nước ép rau xanh

488,000VNĐ

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép rau xanh nổi bật nhất tại JUS.

 

 

Description

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép rau xanh nổi bật nhất tại JUS

1 x Sweet Field

1 x Soothing Green

1 x Easy Green

1 x T5

1 x Less Sweet Field

1 x God Water

1 x L’s Green

1 x Mr. Awe-Some