Mini Cart

Tạo Pack của bạn

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép, được tùy chọn theo những vị bạn yêu thích (không bao gồm chai số 00, 15, 16 và 21).

488,000VNĐ

In Stock.

Box Quantity
Gift Box Total

488,000VNĐ

Additional Box charges

488,000VNĐ

Grand Total

488,000VNĐ

01 • Sweet field

In stock

02 • Soothing Green

In stock

05 • Flu Fighter

In stock

09 • Easy Green

In stock

10 • GoGo Green

In stock

12 • Cocoric

In stock

13 • Chiaflake

In stock

14 • Miracle

In stock

17 • T5

In stock

18 • Less Sweet Field

In stock

19 • God Water

In stock

20 • Fabulous Young

In stock

21 • Flawless

In stock

22 • Bittersweet

In stock

23 • Ponoca

In stock

24 • L’s Green

In stock

25 • Tru Blood

In stock

27 • Black Majik

In stock

29 • Summer Vibes

In stock

30 • Wind-breeze

In stock

31 • Heat Revive

In stock

32 • Mr. Awe-Some

In stock

33 • Glowy Sassy

In stock

Tạo Pack của bạn

 

Mỗi hộp bao gồm 8 chai nước ép, được tùy chọn theo những vị bạn yêu thích (không bao gồm chai số 00, 15, 16 và 21).

488,000VNĐ

488,000VNĐ

In Stock.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tạo Pack của bạn”

Your email address will not be published. Required fields are marked *